Конкурс на створення офіційної символіки

Конкурс на створення офіційної символіки

2019-04-02T16:32:06+00:0002.04.2019|Оголошення|

 Оголошується конкурс
                   на створення офіційної символіки (герба, прапора та логотипу)                        Жидичинської територіальної громади

Розпорядження сільського голови від 02.04.2019р. № 44 Про оголошення конкурсу на створення офіційної символіки Жидичинської ОТГ

Метою конкурсу є визначення найкращих науково обґрунтованих засад і варіантів художніх вирішень герба, прапора та логотипу Жидичинської територіальної громади для його остаточного затвердження сільською радою.

Основними завданнями конкурсу, окрім розроблення та створення герба, прапора, логотипу є збереження історичної та культурної спадщини сіл Жидичинської територіальної громади, утвердження звичаїв і традицій народу, сприяння розвитку туризму, зокрема, поширення інформації про Жидичинську територіальну громаду як культурний, історичний та мальовничий куточок Волині.

Переможець у конкурсі на кращий ескіз герба, прапора та логотипу територіальної громади одержує грошову винагороду в сумі 1000 (одна тисяча) гривень. У разі, якщо переможцями на кращий ескіз герба, прапора та логотипу є різні особи, сума винагороди ділиться навпіл.

Подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт триває з 02.04.2019 по 01.05.2019.

Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до виконавчого комітету Жидичинської сільської ради на адресу: вул. Данила Галицького,12, с. Жидичин Ківерцівського р-н Волинської обл., 45240.

Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну скриньку       silska-rada@ukr.net  з поміткою у назві теми листа «Герб, прапор, логотип територіальної громади».

 

Додаток 1
до розпорядження Жидичинського
сільського голови
від 02.04.2019р. № 44

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу на створення офіційної символіки  Жидичинської об’єднаної громади

І. Загальні положення

1.1. Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Жидичинської об’єднаної територіальної громади (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Жидичинської об’єднаної територіальної громади, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт, розмір грошової винагороди переможцям тощо.

1.2. Організатором конкурсу є виконавчий комітет Жидичинської сільської ради Ківерцівського району Волинської області.

1.3. Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – з 02.04.2019 по 01.05.2019;

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих – з 02.05.2019 по 08.05.2019;

3 етап – громадське обговорення конкурсних робіт та голосування – з 10.05.2019;

4 етап – підбиття підсумків громадського голосування – 31.05.2019;

5 етап – затвердження Жидичинською сільською радою офіційної символіки територіальної громади.

1.4. Порядок проведення громадського обговорення конкурсних робіт та голосування визначається розпорядженням Жидичинського сільського голови.

1.5. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну, зазначеного у пункті 1.3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.

1.6. Виконавчий комітет Жидичинської сільської ради залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення.

 

ІІ. Мета і завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Жидичинської територіальної громади, а саме:

– створення ескізу герба та прапора територіальної громади;

– створенння ескізу логотипу територіальної громади.

2.2. Завданнями конкурсу є:

– залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної символіки Жидичинської територіальної громади;

– пробудження у мешканців територіальної громади почуття патріотизму, поваги та любові до рідного краю, національної самосвідомості;

– розроблення та створення офіційної символіки територіальної громади (герба, прапора, логотипу).

 

ІІІ. Порядок участі у конкурсі

3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.2. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.3. Для участі у конкурсі особа подає заявку, зразок якої додається, та документи визначені розділом 5 цього Положення.

3.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних  номінаціях.

3.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редагування та використання з метою проведення конкурсу.

3.6. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу 5 цього Положення.

3.7. До проектів зображень (макетів) обов’язково додається інформація про автора (авторів):

– Прізвище, ім’я, по-батькові;

– Адреса;

– Контактні телефони;

– Інші відомості (вік, освіта, місце роботи, навчання та ін.).

 

ІV. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Вимоги до ескізу герба, прапора та логотипу територіальної громади

Герб територіальної громади

4.1.1. Ескіз герба Жидичинської територіальної громади повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.2 Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населених пунктів, що входять до складу громади, містити малюнки або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати Жидичинської територіальну громаду серед інших територіальних одиниць. Повторення характерних для гербів інших населених пунктів символів і знаків, не допускається.

Прапор територіальної громади

4.1.3. Ескіз прапора Жидичинської територіальної громади повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.4. На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

Логотип територіальної громади

4.1.5.  Ескіз  логотипу  Жидичинської територіальної громади повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.6. Ескіз логотипу повинен відображати характерні особливості населенних  пунктів  громади, містити знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати села Жидичинської громади  серед інших населених пунктів.

 

V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

5.1. На конкурс зі створення ескізу символіки територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

– заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

– кольорове зображення герба територіальної громади (на аркуші паперу формату А-4 та в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

– короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А-4 та в електронному вигляді у форматі doc, docx);
– кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 та в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

– короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А-4 та в електронному вигляді у форматі doc, docx).

– кольорове зображення логотипу (можливість відтворення в кольоровому, монохромному вигляді) територіальної громади (на аркуші паперу формату А-4 та в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

– короткий опис логотипу (на аркуші паперу формату А-4 та в електронному вигляді у форматі doc, docx).

5.2. З метою виготовлення ескізного проекту герба, прапора та логотипу Учасник конкурсу повинен:

1) виявити, вивчити і встановити зміст і причини виникнення всіх давніх знаків, які використовувалися територіальною громадою;

2) у випадку використання у давньому гербі символів, поширених в інших знаках, ввести додаткові геральдичні фігури, які вказували би на приналежність нового герба конкретній території чи територіальній громаді;

3) у разі вживання у давньому гербі елементів, не придатних для використання у сучасних умовах, та у разі відсутності будь-яких даних про давні герби розробляються нові знаки. Для досягнення юридичної та геральдичної грамотності при створенні знаків велике значення має використання сюжетів легенд, пов’язаних із виникненням та розвитком населених пунктів територіальної громади, розкриття змісту назви поселень, відображення якихось специфічних місцевих особливостей.

 

V. Порядок подачі конкурсних робіт

6.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до виконавчого комітету Жидичинської сільської ради на адресу: вул. Данила Галицького,12, с. Жидичин Ківерцівського р-н Волинської обл., 45240.

6.2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну скриньку silska-rada@ukr.net  з поміткою у назві теми листа «Герб, прапор, логотип територіальної громади»

 

VIІ. Нагородження переможців конкурсу

7.1. Переможцями конкурсу є особи, чиї конкурсні роботи набрали найбільшу кількість голосів за підсумками громадського голосування та були затверджені Жидичинською сільською радою як офіційна символіка територіальної громади.

7.2. Переможець у конкурсі на кращий ескіз герба, прапора та логотипу територіальної громади одержує грошову винагороду в сумі 1000 (одна тисяча) гривень. У разі, якщо переможцями на кращий ескіз герба, прапора та логотипу є різні особи, сума винагороди ділиться навпіл.

7.3. Переможці конкурсу зобов’язуються передати за договором виключні майнові авторські та суміжні права на символіку організатору конкурсу – Виконавчому комітету Жидичинської сільської ради.

 

Додаток 2
до розпорядження Жидичинського
сільського голови
від 02.04.2019р. № 44

 

С К Л А Д

комісії по визначенню переможців конкурсу

на кращу офіційну символіку

Жидичинської територіальної громади

 

  1. Штатна Наталія Сергіївна, начальник гуманітарного відділу Жидичинської сільської ради
  2. Пшибельська Клавдія Володимирівна, спеціаліст І кат. гуманітарного відділу Жидичинської сільської ради
  3. Майданець Іраїда Михайлівна, заступник голови Волинської організації українського товариства охорони пам’яток історії та культури
  4. Альошин Артур Сергійович,генеалог, студент Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща), дизайнер (за згодою)
  5. Середюк Світлана Григорівна, директор Навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» с.Клепачів
  6. Каленюк Інна Миколаївна, вчитель історії ОЗЗСО «Жидичинський ліцей»
  7. Терпіль Галина Олександрівна, директор Публічної бібліотеки Жидичинської сільської ради
  8. Антонюк Лариса Федорівна, завідувач бібліотеки-філії с.Кульчин

 

 

Виконавчому комітету

Жидичинської сільської ради

(прізвище, ім’я, по батькові)

(місце проживання)

(контактний телефон)

(електронна пошта)

 

 

 

ЗАЯВКА

 

                                              на участь у конкурсі на створення офіційної символіки                                                 Жидичинської об’єднаної територіальної громади

Прошу мені дозволити участь у конкурсі зі створення ескізу герба, прапора, логотипу Жидичинської об’єднаної територіальної громади.

З умовами проведення конкурсу на створення офіційної символіки Жидичинської об’єднаної територіальної громади ознайомлений та погоджуюсь.

 

Дата                                                                                                                                                                    Підпис