ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

2019-02-27T13:12:23+00:0027.02.2019|Оголошення|

ЖИДИЧИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КІВЕРЦІВСЬКИЙ РАЙОН ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Данила Галицького,12, с. Жидичин, 45240, тел. (03365) 9-76-00, е-mail:silska-rada@ukr.net,

код ЄДРПОУ 41902278

 

27.02.2019№ 178/01-35/2-19                              на № ____________від__________

 

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ПРОЕКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОТУЖНІСТЮ 50 м3/добу ПОВНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД В С. ЖИДИЧИН

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Інформація про замовника СЕО:

45240 с.Жидичин, вул.Д.Галицького,12

Жидичинська сільська рада ,Ківерцівського району, Волинської області

Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв’язок з іншими ДДП:

Документація державного планування – проект детальний план території земельної ділянки для реконструкції очисних споруд потужністю 50 м3/добу повної біологічної очистки стічних вод в селі Жидичин Ківерцівського району Волинської області є документацією з просторового планування на місцевому рівні.

Основною ціллю розроблення документації з просторового планування на місцевому рівні є відображення поточного стану соціального та економічного розвитку в с.Жидичин Ківерцівського району Волинської області .

Містобудівна документація включає враховує, стратегії і програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно – транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини, чинної містобудівної документації на місцевому рівні та проектну документацію, інформацію містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

проектом детального плану території земельної ділянки для реконструкції очисних споруд потужністю 50 м3/добу повної біологічної очистки стічних вод в с. Жидичин Ківерцівського району Волинської області передбачається розміщення споруди IV-V класу санітарної класифікації.

Запланований об’єкт відносяться до другої категорії видів планової діяльності  та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. Процедуру оцінки впливу на довкілля здійснити у відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Ймовірні наслідки:

а) для територій з природоохоронним статусом – відсутні;

б) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Не передбачаються.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії , що використовуватимуться під час СЕО:

Не передбачаються.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Облаштування ділянок водопровідних споруд з бурінням нових свердловин, прокладка меж водопостачання  по всій території населеного пункту, улаштування локальних очисних споруд виробничої каналізації, відведення поверхневого стоку з територій населених пунктів у понижені ділянки рель’єфу з попереднім очищенням на пісколовках для затримання нерозчинних домішок, запровадження системи роздільного збору побутових відходів.

Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Виконати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з використання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації» та вимог частини другої ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Орган до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Жидичинська сільська рада , Ківерцівський району, Волинської області

45240,с.Жидичин, вул.Д.Галицького,12

 

Сільський голова                                                                                     Г.В.Матвіюк