Про бюджет сільської ради на 2019 рік

Про бюджет сільської ради на 2019 рік

2018-12-10T10:05:09+00:0007.12.2018|Проекти рішень|

РІШЕННЯ

 __.12.2018 р.
с. Жидичин
№ 37/2

Про бюджет сільської ради на 2019 рік

Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного Кодексу України, сільська рада вирішила:

 1. Визначити на 2019 рік:

доходи бюджету сільської ради у сумі 28731500,00 грн., у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 28130500,00 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 601000,00  грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення;

– видатки бюджету сільської радиу сумі 28731500,00 грн., в тому числі  видатки загального фонду бюджету сільської ради 28130500,00 грн., видатки спеціального фонду бюджету сільської ради 601000,00  грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення;

– оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету на 2019 рік у розмірі 20000,00 грн.

– резервний фонд сільського бюджету у розмірі 25000,00 грн.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 1021000,00 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.
 3. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101, 1032,1034 Бюджетного кодексу України.
 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019рік:

– у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України

–  у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

 1. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.
 2. Визначити на 2019 році відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

– оплату праціпрацівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг і енергоносіїв;

– трансферти місцевим бюджетам;

– оплата енергосервісу.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

– позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірнихумовах без нарахування відсотків за користуванняцими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

– в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщеннятим часововільних коштівмісцевих бюджетів на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України.

 1. 9. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звытносты сільської ради забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на:

– оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

– проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, як іспоживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїву межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

– здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

–  затвердження паспортів бюджетних программ протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

–  забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

– оприлюднення паспортівбюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

–  здійснення контролю за своєчасним поверненням у повномуобсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою, наданих під місцеві гарантії;

– здійснювати відображення змін  до розпису сільського бюджету у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікаці їдоходів, кодів Типової програмної класифікації та кредитування місцевих видатків місцевих бюджетів.

 1. Надати право голові сільської ради приймати на підставі звернень керівників установ в міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях сільської ради:

– перерозподіляти видатки між напрямками витрат бюджетних коштів за функціональною та економічною ознаками у разі визначення додаткових напрямів здійснення видатків сільського бюджету в межах затверджених обсягів видатків;

– визначення напряму подальшого використання коштів трансфертів з державного та обласного бюджетів, що виділяються додатково сільській раді на підставі законодавчих та інших нормативних актів.

– виключення зі складу сільського бюджету засобів трансфертів з державного, обласного та районного бюджетів на підставі законодавчих та інших нормативних актів.

 1. Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на соціально-економічний розвиток громади, на виконання інвестиційних програм (проектів), будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства, будівництво і придбання житла окремим категоріям громадян, розвиток дорожнього господарства, комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів, природоохоронні заходи, інші заходи, пов’язані з розширенням та відтворенням.
 2. Затвердити розподіл видатків, які здійснюються з 01 січня 2019 року відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України, з бюджету об’єднаної територіальної громади, на забезпечення діяльності бюджетних установ, визначених у додатку 3 до цього рішення, з урахуванням вимог Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”.
 3. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 4. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 5. 15. Дане рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету  та соціально-економічного розвитку.

В.о. сільського голови                                                                  Т.В. Романюк

Пояснювальна записка до проекту рішення сільської ради

«Про бюджет сільської ради на 2019 рік»

Проект рішення сільської ради „Про бюджет  сільської ради на 2019 рік” підготовлено відповідно до Основних напрямків бюджетної політики на 2019 – 2021 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від  18 квітня 2018 року № 315-р, Основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 546, особливостей складання розрахунків до проектів бюджетів на 2019 рік, повідомлених листом Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року № 05110-14-21/20720, та доопрацьованого проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2019 рік”, внесеного Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України для розгляду у ІІ-му читанні.

Проект рішення сформовано з урахуванням нової Типової форми рішення про місцевий бюджет, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 669 зі змінами, та нових підходів щодо кодування бюджетних програм, визначених наказом Міністерства фінансів України від 31.08.2018              № 729.

У 2018 році  Мінфіном вперше Типова форма рішення про місцевий бюджет затверджена офіційно відповідним наказом. При цьому, оновлена типова форма рішення передбачає розширення та упорядкування інформації щодо показників бюджету, які наводяться у тексті рішення, та окремі зміни у додатках до нього, у першу чергу, щодо відображення у додатку 3 до рішення міжбюджетних трансфертів, отриманих з інших місцевих бюджетів.

Наказом Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 внесено зміни до структури коду бюджетних програм. Якщо у 2018 році планування витрат у місцевих бюджетах здійснювалось за програмами і підпрограмами, то з урахуванням внесених змін, бюджетні призначення для головних розпорядників коштів у рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік  формуються лише за бюджетними програмами. 

Доходи сільського бюджету

Формування доходів сільського бюджету на 2019 рік здійснено з урахуванням тенденцій надходжень платежів у минулих роках, розрахунків, наданих Головним управлінням Державної фіскальної служби України у Волинській області, Міжрегіонального головного управління ДФС України, на які покладено контроль за справлянням відповідних платежів до бюджету. Розрахунки здійснено з урахуванням зміни норм законодавства, які набувають чинності з наступного бюджетного року.

Дохідна частина сільського бюджету на 2019 рік сформована в загальній сумі 28731,0  тис.грн, у тому числі 28130,5 тис. грн складають доходи загального фонду та 601,0 тис.грн – спеціального фонду.

Звертаючи увагу на планові показники 2018 року та факт виконання за 11 місяців сільського бюджету у цьому ж році, на 2019 рік  прогнозується надходження податку на доходи фізичних осіб, у сумі 10360,0 тис., що становить 70% доходів загального фонду бюджету на 2019 рік.  Згідно  розрахунків очікуваного зростання оплати праці найманих працівників бюджетної сфери та приватного сектору економіки, ріст надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2019 рік заплановано на 11,2 відсотка до показника 2018 року. При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано збільшення розміру мінімальної заробітної плати, збереження основної ставки оподаткування доходів фізичних осіб в розмірі 18 відсотків та податкової соціальної пільги на рівні 50 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 2240 гривень (1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

В спеціальному фонді сільського бюджету передбачено 601,0 тис.гривень, з них:

Обсяг власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з сільського бюджету, визначено на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів сільського бюджету у сумі 300,0 тис. гривень (батьківська плата).

Надходження екологічного податку прогнозуються в обсязі 301,0 тис. грн з урахуванням збереження бази оподаткування та індексацією ставок податку на 112 відсотків.

Міжбюджетні  відносини

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам визначений в обсягах, передбачених у законі України «Про Державний бюджет на 2019 рік у сумі 13430, 5 тис. гривень.

При цьому передбачено субвенції із загального фонду державного бюджету:

  – освітня субвенція – 10958,0 тис. гривень, обсяг якої визначено на основі нової формули виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах 2019 року. Як і у поточному 2018 році, у наступному бюджетному періоді кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

 – медична субвенція2472,5 тис. гривень. 

Видатки сільського бюджету 

Починаючи з 2017 року відповідно до чинного бюджетного законодавства обласний бюджет, районні, міські (міст обласного значення) бюджети та бюджети об’єднаних територіальних громад мають формуватись на основі програмно-цільового бюджетування.

Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі передбачає:

– складання бюджетних програм за новою класифікацією видатків та кредитування (бюджетні програми сільського бюджету на 2017 рік визначені у додатках 3 та 4 до рішення) та затвердження місцевими фінансовими органами спільно з головними розпорядниками коштів у термін 45 днів після прийняття бюджету паспортів бюджетних програм;

– використання для оцінки ефективності бюджетної програми результативних показників, які включають кількісні та якісні показники, що визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми;

– запровадження звітності про виконання паспортів бюджетних програм та оцінки ефективності використання коштів місцевих бюджетів.

Проект сільського бюджету на 2019 рік складено з урахуванням вимог програмно-цільового бюджетування.

Наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 затверджено у новій редакції:

 • структуру кодування бюджетних програм місцевих бюджетів;
 • нову типову відомчу класифікацію;
 • нову програмну класифікацію видатків місцевих бюджетів.

Проект сільського бюджету на 2019 рік складено з урахуванням вимог наказу щодо змін бюджетної класифікації та з урахуванням очікуваних змін у класифікації доходів бюджету у частині відображення міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів.

Проект сільського бюджету на 2019 рік по видатковій частині підготовлений на підставі поданих головними розпорядниками коштів бюджетних запитів.

Видаткова частина сільського бюджету на 2019 рік сформована в загальній сумі 28731,0  тис.грн, у тому числі 28130,5 тис. грн складають видатки загального фонду та 601,0 тис.грн – спеціального фонду.

Відповідно до ст. 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками визначаються видатки загального фонду на:

 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам;
 • Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України пропонується надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 • З метою забезпечення безперебійного фінансування видатків пропонується установити, що, у разі зміни назв структурних підрозділів сільської ради, повноваження головних розпорядників коштів сільського бюджету, визначені рішенням про бюджет, передаються структурним підрозділам сільській раді, які є їх правонаступниками. Крім цього, проектом рішення пропонується установити, що передача бюджетних призначень від головних розпорядників коштів сільського бюджету новоствореним структурним підрозділам сільської ради у 2019 році здійснюється відповідно до вимог частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України. Згадана стаття передбачає, що передача коштів від одного головного розпорядника коштів до іншого здійснюється сільською радою за погодженням з комісією сільської ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.
 • З метою зменшення тимчасових касових розривів, що виникатимуть в процесі виконання сільського бюджету пропонується затвердити оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 20,0 тис. гривень. Обсяг оборотного залишку коштів не перевищує граничного розміру у 2 відсотки планових видатків загального фонду, визначеного статтею 14 Бюджетного кодексу України.
 • Для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших непередбачених видатків в сільському бюджеті сформовано резервний фонд, який становить 10,0 тис.  грн і не перевищує одного відсотка від обсягу видатків загального фонду сільського бюджету.

Що стосується витрат на поточне утримання бюджетних установ, то за основу прийняті фактично проведені видатки за 2018 рік з урахуванням індексу інфляції та нормативних документів уряду.

Видатки бюджету об’єднаної територіальної громади обраховані виходячи з діючої мережі бюджетних установ їх штатної чисельності, чинного законодавства та наявних дохідних джерел. 

Бюджет сільської ради 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Так, у проекті сільського бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику коштів – сільській раді на виконання бюджетної програми „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” по загальному фонду передбачені асигнування у сумі 3702,935 тис. грн.

Зазначені видатки спрямовуються на такі цілі:

1) на виплату заробітної плати працівникам аппарату та виконавчого комітету сільської ради – 2924,0 тис. грн.,  та нарахування на заробітну плату 644,0 тис. грн., що порівняно з 2018 роком більше на 7,1 відсоток. У розрахунках видатків на оплату праці з нарахуваннями враховано виплати за посадовими окладами та обов’язковими надбавками (за ранг та вислугу років) та доплатами.  При розрахунку фонду оплати праці запланована матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових проблем у розмірі середньомісячної заробітної плати загальним обсягом.

2) на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги передбачено 80,0 тис. грн., що відповідає потребі відповідно до розрахунків.

3) інші поточні видатки плануються в обсязі 4,0 тис. грн, що забезпечують належну діяльність сільської ради.

4) на придбання предметів та матеріалів та на оплату послуг, кошти на відрядження – 190,0 тис.грн.

Надання дошкільної освіти

У розрахунках по освітній галузі враховано зміни до бюджетного законодавства, що набирають чинності з 1 січня 2019 року. Зокрема, в показниках сільського бюджету враховано видатки на утримання закладу дошкільної освіти  та навчально виховного комплексу.

У показниках сільського бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику коштів – закладах дошкільної освіти  плануються видатки в загальному обсязі 4269,0 тис. грн., по загальному фонду.

Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників галузі дошкільної освіти на 2019 рік обрахований в загальному обсязі 3032,0 тис. грн, що на 3,5 відсотка більше у порівнянні з 2018. В межах зазначеного ресурсу заплановано посадові оклади з обов’язковими надбавками та доплатами, щорічна винагорода, матеріальна допомога на оздоровлення педагогічних працівників та інше. Розрахунок видатків на оплату праці проведено із урахуванням розміру мінімальної заробітної плати 4173 грн та посадового окладу працівника І-го тарифного розряду – 1921 гривень.

Видатки на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів плануються в сумі 9,0 тис.грн, що на 18 відсотка менше від аналогічного показника 2018 року, у зв’язку з фактичним використанням у 2018 році в сумі 4000,00 грн., розрахунки проведено із врахуванням потреби навчальних закладів у відповідних витратах на 2019 рік та залишків медикаментів на кінець 2018 року.

Для забезпечення в навчальних закладах одно та багаторазового харчування вихованців (учнів, студентів) по загальному фонду сільського бюджету плануються видатки в загальній сумі 550,0 тис. грн, що на 24,7 % більше ніж у 2018 році.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв плануються в загальній сумі 303,0 тис. грн., згідно розрахунків. У 2018 році оплата енергоносії  здійснювалась за рахунок додаткової дотації яка була направлення Ківецівському районному відділу освіти.зв’язку з придбанням котла для опалювання та подрібнювача деревини для виготовлення щіпи. Розрахунок проводився виходячи із фактичного споживання у 2018 році, діючих на момент формування бюджету цін та тарифів та із застосуванням коригуючих коефіцієнтів.

На забезпечення інших поточних незахищених статтей витрат в показниках сільського бюджету на 2018 рік заплановані видатки в сумі 375,0 тис. гривень.

Надання  загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам 

У розрахунках по освітній галузі враховано зміни до бюджетного законодавства, що набирають чинності з 1 січня 2019 року. Зокрема, в показниках сільського бюджету враховано видатки на утримання одного ліцею, двох шків.

У показниках сільського бюджету на 2019 рік по головному розпоряднику коштів – загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам  плануються видатки в загальному обсязі 13833,0 тис. грн., по загальному фонду. При цьому, в загальному обсязі видатків на 2019 рік по вказаному вище головному розпоряднику коштів враховано різні джерела фінансування, а саме: 10958 тис. грн. – освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників галузі „Освіта” на 2019 рік обрахований в загальному обсязі 12947,0  тис. грн, що на 9,0 відсотка більше у порівнянні з 2018 роком (у співставних умовах, без врахування освітньої субвенції). В межах зазначеного ресурсу заплановано посадові оклади з обов’язковими надбавками та доплатами, щорічна винагорода, матеріальна допомога на оздоровлення педагогічних працівників та інше. Розрахунок видатків на оплату праці проведено із урахуванням розміру мінімальної заробітної плати 4173 грн та посадового окладу працівника І-го тарифного розряду – 1921 гривень.

Видатки на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів плануються в сумі 8,5 тис.грн, що на 15,0 відсотка менше від аналогічного показника 2018 року, у зв’язку з фактичним використанням у 2018 році в сумі 700,00 грн., розрахунки проведено із врахуванням потреби навчальних закладів у відповідних витратах на 2019 рік та залишків медикаментів на кінець 2018 року.

Для забезпечення в навчальних закладах одно та багаторазового харчування вихованців (учнів, студентів) по загальному фонду сільського бюджету плануються видатки в загальній сумі 187,0 тис. грн, що на 20,5 % більше ніж у 2018 році.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв плануються в загальній сумі 466,0 тис. грн., що на 2,5 відсотка менше ніж у 2018 році, у зв’язку з придбанням котла для опалювання та подрібнювача деревини для виготовлення щіпи. Розрахунок проводився виходячи із фактичного споживання у 2018 році, діючих на момент формування бюджету цін та тарифів та із застосуванням коригуючих коефіцієнтів.

На забезпечення інших поточних незахищених статтей витрат в показниках сільського бюджету на 2018 рік заплановані видатки в сумі 213,5тис. гривень.

Управління охорони здоров’ям

Відповідно до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” обсяг медичної субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів становить 2472,5 тис. гривень.

Керуючись ПКМУ від 23 січня 2015 р. № 11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» зі змінами від 28 грудня 2016 р. № 1007 «Про внесення зміни до пункту 5 Порядку передбачено передачу надання 2472,5тис.грн. субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції. (100% загального обсягу субвенції з ДБ). 

Соціальних захист населення

Передбачено програму – Цільова програма соціальної підтримки населення Жидичинської сільської ради на 2019 рік, у сумі фінансування 60,0 тис. грн..

Заклади та заходи з питань дітей та їх соціального розвитку

Згідно заходів у галузі освіти та враховано зміни до бюджетного законодавства, та інших нормативних актів. Сільською радою передбачено такі програми:

– Програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю Жидичинської  обєднаної територіальнох громадина 2019 рік, з фінансуванням в сумі 20,0 тис. грн.

– Програма націонално-патріотичного виховання дітей та шкільної молоді на 2018 – 2020 роки Жидичинської сільської ради, з фінансуванням в сумі 10,0 тис. грн.

– Соціальної Програми забезпеченням житлом дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа передбачено кошти в сумі 200,00 тис.грн. з сільського бюджету.

– Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 50,0 тис. грн. 

Культура і мистецтво 

У проекті сільського бюджету на 2019 рік було передбачено кошти в сумі 836,0 тис. грн.

В межах цих асигнувань буде забезпечена виплата заробітної плати відповідно до нових умов оплати праці, які запроваджуються з 1 січня 2019 року, матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу для всіх працівників закладів культури та бібліотек, грошової винагороди та надбавок за престижність та особливі умови роботи на рівні 50 відсотків до встановлених законодавством граничних розмірів відповідних виплат. Виділено кошти в сумі –776,0 тис.грн., збільшились на 32 відсотка в порівнянні з 2018 роком. На придбання товарів та оплату послуг виділено кошти в сумі – 8,0 тис.грн.

Обсяг видатків на розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги бюджетних установ визначений з урахуванням росту тарифів та очікуваного споживання у 2018 році у загальній сумі 79,0 тис. грн., на 10,8 % більше ніж у 2018 році.Виділено кошти на реалізацію програм:

– Програма розвитку  культури Жидичинської обєднаної територіальнох громади на 2019 рік,  у сумі 50,0 тис. грн.

Реалізація програм в галузі сільського господарства 

У цілому по головному розпоряднику  коштів у 2019 році передбачаються видатки у сумі 30,0 тис. грн. коштів загального фонду.

Організація благоустрою населених пунктів 

Для виконання функцій благоустрою території сільської ради виділено кошти в сумі тис. грн. на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю та на оплату поточних ремонтів території, вуличного освітлення. Виділено 305 тис. грн. На оплату праці та нарахування на заробітну плату особам направлених виконавчою службою 3,1 тис. грн., інші виплати у спів фінансуванні з районним центром зайнятості 100,0 тис. грн.

Видатки спеціального фонду

В спеціальному фонді сільського бюджету передбачено 601,0 тис.гривень, за рахунок яких будуть здійснюватися фінансування продуктів харчування для освітніх закладів, у сумі 300,0 тис. грн., та видатки по програмі використання та охорони земель на території Жидичинської сільської ради на 2019 рік, в сумі 301,0 тис. грн.

Начальник відділу фінансів,

Бухгалтерського обліку та звітності                                                      В.В. Дудай